cà chua

Mã sản phẩm 123000000004
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 15/11/2022
Hạn sử dụng 10 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn
Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
 • Công việc 1 : Bón Lót Xem chi tiết 07-03-2018

  - Phân gà hoai mục. Liểu lượng : 300kg/sào Bắc Bộ

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 2 : Xuống giống Xem chi tiết 08-03-2018

  - cấy cây cà chua

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 3 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 20-03-2018

  - Cosmos 2SL Thuốc trừ bệnh sinh học. Liểu lượng : 0.5 - 0.8 kg/halượng nước phun 500 - 600l/ha

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 4 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 04-04-2018

  - làm giàn cho cây cà chua

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 5 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 20-05-2018

  - cà chua đến thời kỳ thu hoạch

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 6 : Thu hoạch Xem chi tiết 02-06-2018

  - thu hoạch cà chua

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 7 : Làm đất Xem chi tiết 07-03-2022

  - làm đất tơi xốp để cấy cây

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất MC-N
Diện tích 10000 m2
Người sản xuất Lại Thị Nhài
Người ghi chép Đồng Văn Quang
Địa chỉ Thị trấn Chúc Sơn
Cơ sở sản xuất HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ 0428/GCN-TTPT
Diện tích
Hiệu lực đến 15/12/2022
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm