Chè Shan tuyết Túng Sán/Chè xanh
Hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực cho eGap
Ngày hội “Nâng cao giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch ”
Ký kết Hợp tác Giám sát hanoi.egap.vn Lúa hữu cơ vụ mùa 2021 tại HTX Đồng phú
Tuần lễ Kết nối Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo
Ngày hội nông sản toàn tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu
Khai trương cổng thông tin sonla.egap.vn và trạm thời tiết iMETOS