Tìm cơ sở sản xuất

1 cơ sở sản xuất

hiển thị 1/ 1 cơ sở

HTX AFDEX 12

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, Phù Yên, Sơn la, afdex, AFDEX

Cơ sở chuyên sản xuất lúa gạo hữu cơ
Rau củ quả
Đang sản xuất